Ceník platný od 1. 1. 2020

Potvrzení (jesle, škol(k)a v přírodě, tábor,
přihláška ke studiu, plavání apod.) 100 Kč
Výpis z dokumentace 250 Kč
Potvrzení pro komerční účely (pojistka, …) 200 Kč
Sportovní prohlídka 150 Kč
Zdravotní průkaz 150 Kč
Řidičský průkaz 400 Kč
Návrh (umístění v ozdravovně, lázeňská péče) 200 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ZP 100 Kč
Duplikát očkovacího průkazu 150 Kč