Ceník platný od 1. 9. 2022

Potvrzení (jesle, škol(k)a v přírodě, tábor,
přihláška ke studiu, plavání apod.) 150 Kč
Výpis z dokumentace 300 Kč
Potvrzení pro komerční účely (pojistka, …) 300 Kč
Sportovní prohlídka 150 Kč
Zdravotní průkaz 150 Kč
Řidičský průkaz 400 Kč
Návrh (umístění v ozdravovně, lázeňská péče) 300 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené ZP 200 Kč
Duplikát očkovacího průkazu 200 Kč