Prevence pro vaše děti

Už v prvních měsících života dítě čeká řada preventivních prohlídek a také povinných očkování. Je v zájmu vašeho dítěte, abyste nic z toho nezanedbali.

První všeobecnou preventivní prohlídku dítě podstoupí zpravidla do 2 dnů po propuštění z porodnice.

Do konce prvního roku života ho čekají preventivní prohlídky u praktického lékaře pro děti a dorost ve 14 dnech věku, v 6 týdnech, ve 3 měsících, poté ve 4-5 měsících věku a v 6, 8, 10-11 a ve 12 měsících.

Následuje prohlídka v odstupu půl roku – v 18 měsících věku, a od 3 let se už preventivní prohlídky konají ve dvouletých intervalech až do 17 let.